Sidebilleder 20x9-0225-2

Public Affairs

Etabler langsigtede relationer med offentlige myndigheder eller håndter virksomhedens problemstillinger med dem.

De fleste virksomheder giver op, når de oplever modstand fra det offentlige. Men ofte er der tale om en kommunikationsbrist, der let kan ordnes, hvis man taler et sprog, som det offentlige forstår.

Hvadenten det drejer sig om nye standarder eller eksisterende lovgivning, som kan eller har stor indflydelse på din forretning, er myndigheder ofte glade for input – så længe forarbejdet er gjort ordentligt, og modtageren også har noget at vinde ved at holde mødet med din virksomhed.

Er der tale om et meget stort projekt, kan vi trække samarbejdspartnere med fra andre Public Affairs-firmaer, og kan udregne et ROI for din opgave.

Skriv til Mark eller ring til ham på 4142 3635 og forklar din problemstilling, så kan vi finde jeres vej til indflydelse.