Få opbakning, når du skal stå fast.
Bedre PR forebygger kriser.