Insidertip: Priser på PR i Europa

Når vi snakker med kunder, taler vi helst om strategi, konkrete vinkler og relevante medier for deres historie. Men hvad koster det? Vi gennemgår priser på PR i Danmark og andre lande fra vores europæiske PR-netværk, Enterie.

Der er et element af uforudsigelighed i PR (et aspekt af, hvorfor PR er værdifuldt!), hvilket kan påvirke prisen. Vi har dog en række standardpriser for opgaver, der ligner hinanden på tværs af Europa. Nederst i artiklen finder du vejledende priser for PR-ydelser i Europa med udgangspunkt i mellemstore tech-startups.

Først gennemgår vi en række faktorer, som du skal være opmærksom på, når du laver en aftale med et PR-bureau.

Succes-fee?

Mange spørger, om de kan betale for succes, dvs. for publicerede artikler i stedet for at betale for den tid, vi bruger.

I PR-branchen anses det for uetisk at blive betalt pr. presseomtale, fordi det kan føre til en usund relation mellem PR-bureau og redaktion. Det er pr. definition ikke muligt for PR-bureauet at garantere, at en journalist og et medie vil skrive om en bestemt virksomhed, og derfor er der altså ikke garanti for omtale, når man køber en PR-ydelse.

Vores kunder betaler for vores indsats, ikke for de enkelte artikler. Selvfølgelig kan man opsætte KPI’er for, hvad man vil opnå. Så giver vi et bud på, hvor stor en indsats det kræver, samt hvor sikre vi er på at kunne nå dem – og ender enten med en variabel timeaftale eller en fast pris.

Timepriser

Timepriser varierer efter konsulentens kvalifikationer og erfaring, og de spænder over 2-3-4 niveauer – junior, alm. konsulent og senior / partner. Ofte er aftalen med én timepris, hvorefter bureauet fordeler arbejdet internt.

Projekt vs. retainer

“Projekter” giver sig selv: Hvis en virksomhed står med én historie – navneskift, fusion, opkøb – som de gerne vil fortælle fra deres egen vinkel, før medierne opsnapper nyheden og fortæller den selv, kan man lave PR på et enkelt projekt.

“Retaineren” er mere langsigtet: Det er en aftale om løbende PR-indsatser med fast timetal og månedspris. Denne type aftale er typisk billigere pr. time end projekter – simpelthen som en mængderabat.

Nogle gange kan det tage måneder at finde den rette mulighed for at nå et bestemt medie, som er vigtigt for kunden. Andre gange kræver en historie opfølgning over en længere periode for at ende i trykken.

Med retaineren kan PR-konsulenterne følge indsatser over tid, mens de samtidig arbejder på andre historier – til gavn for kundens brand.

Klippekort og krisekommunikation

Til uforudsete projekter: Selvom man har en retainer-aftale, kan det være nødvendigt med et ad hoc-projekt oveni. Det kan være i form af afgrænsede projekter til fast pris eller et klippekort med forudbetalte timer, som kan bruges fleksibelt. Forudbetaling betyder typisk rabat.

Krisekommunikation er en anden historie. Det kræver typisk, at bureauet står standby 24/7 med et enormt workload i en kort periode. Derfor er krisehåndtering normalt på timebasis, ofte til en højere timepris.

Størrelsen af PR-bureauet

Store, globale PR-firmaer er typisk dyrere end små uafhængige bureauer. Begge bureau-typer har fordele og ulemper.

Store konsulenthuse har højere omkostninger, som i sidste ende skal dækkes af kunderne – prestigiøse kontorer, høje lønninger, deling af overskud med netværkets ejere. Til gengæld får kunderne adgang til global knowhow og prestige. Derfor vælger globale virksomheder ofte globale PR-bureauer.

Mindre bureauer kører med mere jordnære priser, da de er mere fleksible og har lavere driftsomkostninger. Mindre virksomheder vælger normalt mindre bureauer. Det giver dem bedre engagement og service samt sikrer, at kunden ikke drukner i en kundeportefølje af store brands.

Hvad er ellers vigtigt?

Andre faktorer, der påvirker prisen på international PR er:

 • Branchespecialisering– dybt kendskab til en bestemt industri er værdifuldt
 • Markedsstørrelsen – jo større marked, jo højere priser
 • Lønninger på det respektive marked – det er den største omkostning i et PR-bureau
 • Lokale markedsforhold – især udbuddet af PR-services

Selvom det europæiske marked løbende udligner sig, kan du forvente højere priser i Storbritannien. UK er et lukrativt marked og ses ofte som en vej ind på andre engelsksprogede markeder.

Også i Tyskland betaler man mere på grund af stort markedspotentiale og decentralisering med mange delstater. Hver region i Tyskland har sit eget medie-økosystem med medie-hotspots i Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln, München og Hannover. Det kræver en stor indsats at dække hele Tyskland, så det kan betale sig PR-mæssigt at være specifik på, om hele Tyskland er markedet – eller om bestemte byer eller regioner er “nok”.

Du kan regne med lidt lavere priser i Sydeuropa og meget lavere priser i Østeuropa – takket være de relativt lavere lønninger.

Men igen, der er mange faktorer – og du skal overveje, om det overhovedet er relevant for dig med PR i hvert enkelt land.

Europæiske priser på PR

Eksempler på PR-tjenester til virksomheder, der ønsker at komme ind på nye markeder i Europa:

DK ES FR GER IT PL SE UK NL
Startpakke (3 måneders projekt) ** 6700 5400 6000 9150 6750 5700 6300 11200 9225
Grundlæggende ydelser (månedlig) *** 3500 1800 3000 3750 2000 1950 4000 3900 4000
Timepris – junior konsulent 100 30 100 100 30 30 100 85 110
Timepris – Senior konsulent 200 60 200 200 200 70 200 225 185

Alle priser netto i EUR.

* Estimater leveret af vores partnere i Enterie, et netværk af uafhængige PR-bureauer til startups og hurtigt voksende og disruptive virksomheder.

** Startpakke – et 3-måneders lanceringsprojekt for entring på et nyt marked. Denne pakke dækker:

 • strategi og udvikling af budskaber
 • forberede og distribuere en pressemeddelelse om lancering
 • håndtering af 1-2 interviews med medier
 • skrive og pitche 2 artikler til medier
 • medieovervågning og rapportering

*** Basic retainer – inden for en længere aftale, der hver måned indeholder:

 • køre et lokalt pressekontor
 • håndtere pressehenvendelser og besvare spørgsmål
 • medieovervågning
 • vedligeholde og opdatere en tilpasset medieliste
 • skrive og distribuere 1 pressemeddelelse
 • skrive og pitche 2 artikler
 • afsøge muligheder for at kommentere historier i medierne
 • løbende rådgivning

Hiv fat i Jakob & Mark, hvis du vil sparre om PR på nye europæiske markeder.

Vi er medlem af flere PR-netværk og er vant til at samarbejde på tværs af landegrænser.

Flere PR- og kommunikationsråd

Entering new markets: PR dos and don’ts

Udlev jeres værdier og undgå shitstorms

8 tips der tiltrækker de bedste medarbejdere

Kan du din startup-lingo? 10 ord, du bør kende

Positionér dig som eksperten på dit felt