Sådan afværger du kommunens sparekniv

Mange initiativer modtager kommunal støtte. Men da politik kan ændre sig – og dermed hvordan pengene skal fordeles – risikerer organisationer at blive konfronteret med varslede besparelser. Men de nedskæringer behøver ikke altid blive en realitet. Læs her, hvad du kan gøre som modtræk.

Står jeres organisation eller initiativ over for en varslet kommunal besparelse, behøver alt ikke at være tabt. Besparelser skal til høring og vedtages af et politisk flertal, før de bliver en realitet. Så mener du, at kommunen begår en fejltagelse, har du stadig chancen for at overbevise dem om at droppe besparelsen.

I dette blogindlæg deler vi gode råd og værktøjer om alt fra involvering af stakeholders, til hvilke argumenter der vinder gehør i politik. Og vi tager udgangspunkt i en konkret opgave, Mark var med til at løse.

Bogstøtten

I foråret 2018 fremsatte Socialforvaltningen i Københavns Kommune et forslag til omprioriteringer i budgettet, der ville betyde så store besparelser på Bogstøtten i Fountain House, at initiativet i så fald måtte dreje nøglen om.

Bogstøtten hjælper psykisk udsatte unge igennem deres videregående uddannelse. På trods af, at flertallet af de unge har alvorlige psykiske diagnoser, lykkes mange af dem med at få et eksamensbevis og et fast fuldtidsarbejde efterfølgende – det er lidt af en solstrålehistorie.

Folkene bag Bogstøtten var i vildrede og efterspurgte hjælp til at skabe opmærksomhed om sagen. Organisationen Rotary og Kemp & Kjær rådgav Bogstøtten – og hjalp med til, at budskaberne blev serveret til kommunens politikere på en måde, så der var en bedre chance for, at de ville lytte.

Det var i høj grad en fælles opgave, hvor mange gode kræfter bidrog. Vi fulgte bl.a. disse fire trin for at hjælpe Bogstøtten:

1. Modbevis argumenterne

Første skridt er at sætte dig grundigt ind i argumenterne for besparelsen. Kommunen kan sagtens lave fejl i sine begrundelser og formodninger, og i det tilfælde er det dit job at gøre dem opmærksomme på det.

I Bogstøttens tilfælde var Socialforvaltningen i tvivl om, hvorvidt de unge brugere var “psykisk syge” eller “psykisk sårbare”, hvilket var centralt for, hvorvidt det var kommunens ansvarsområde. Det var en teknikalitet med stor betydning – og kunne den modbevises, ville det være sværere at samle politisk flertal for besparelsen, når den kom til høring.

Det optimale er at finde både kvantitativ og kvalitativ dokumentation. F.eks. en survey understøttet af enkeltpersoner, der fortæller deres historie. Bogstøtten gjorde netop dét og fik medlemmer til at fortælle personlige historier, om hvordan de blev hjulpet i uddannelse og arbejde trods alvorlige psykiske diagnoser.

Skriv gerne sådanne beretninger ned som citater, så du kan præsentere dem til høringen – og måske også bruge dem til at skabe presseomtale.

2. Mobilisér jeres interessenter

Lad andre tale for din sag. Det er forventeligt, at organisationer, som står til at miste penge, vil brokke sig. Jeres stemme bliver derfor ikke vægtet lige så højt som andres i medier og høringer.

Søg nye stemmer fra så mange forskellige perspektiver som muligt. I har garanteret en række samarbejdspartnere, der gerne vil hjælpe, hvis de bliver spurgt.

Find eksperter, som har en logisk kobling til dit initiativ. Tænk over, hvem kommunens politikere vil lytte mest til. Forskere? Folketingspolitikere? Formanden for en organisation?

Få dine interessenter til at fortælle, hvorfor de synes, det er en dårlig idé at spare jeres initiativ væk – og spørg dem, om du må citere dem for det.

Skab et bredt forsvar, så det er tydeligt, at jeres initiativ har både folkelig, faglig og eventuelt politisk opbakning. Så står du stærkest.

3. Brug samfundsøkonomiske argumenter

Det er fristende at lade følelserne tale, hvis det initiativ, man brænder for, risikerer lukning. Men i dansk politik argumenterer man næsten altid ud fra samfundsøkonomiske interesser. Det er en fast del af det politiske sprog, så politikerne er mere lydhøre, hvis du taler på deres præmisser.

Kan du dokumentere eller sandsynliggøre, at en varslet besparelse vil betyde, at kommunen kan risikere spillover-udgifter på andre områder eller forøgede udgifter på længere sigt? Det øger din chance for, at kommunen vil lytte til dig og din sag.

Du kan føre samfundsøkonomiske argumenter på mange måder. Brug undersøgelser eller få eksperter til at fortælle, hvordan besparelsen vil påvirke samfundsøkonomien negativt. Så har du en god chance for, at politikerne vil tage dig alvorligt.

Da Bogstøtten stod til at blive ramt af besparelse, tog de kontakt til en række eksperter, forskere og organisationer, som de vidste stod på deres side. De kunne berette, at en lukning af Bogstøtten ville betyde færre i uddannelse, færre i arbejde – og dermed flere udgifter til dyre overførselsindkomster og til psykiatriske indlæggelser.

4. Se verden fra din “modstanders” side

Det er ofte lettere at vinde folks lydhørhed, hvis man lytter til deres argumenter og sparer dem for at tabe ansigt. Tænk over, hvordan du kan imødekomme kommunen: Måske det er på tide at kigge efter alternativ finansiering, eksempelvis fondsmidler? Måske I kan aftale en halvering af den kommunale støtte over fem år, hvis dit initiativ begynder at søge fondsmidler?

Uanset hvilken vej I vælger, er det vigtigt at kigge på “modstanderens” udgangspunkt og deres årsager til at ville spare på jeres initiativ. Derefter kan I pejle jer ind på modargumenter, eller om I kan mødes halvvejs.

Mange måder at lykkes på

Der er mange måder at tage kampen op mod en varslet besparelse. Men vores tips kan hjælpe jer til have indflydelse på beslutningen med en relativt begrænset indsats.

Nogle initiativer har større potentiale for at flytte politikerne end andre. Bogstøtten havde en stærk sag, som kunne omsættes til samfundsøkonomiske argumenter. Vi er glade for, at vi kunne være med til at hjælpe Bogstøtten og deres brugere – og kan med glæde fortælle, at initiativet stadig hjælper psykisk udsatte unge med at tage en uddannelse.

Kontakt Mark og Jakob for sparring om politisk kommunikation.

Flere PR- og kommunikationsråd

Entering new markets: PR dos and don’ts

Udlev jeres værdier og undgå shitstorms

8 tips der tiltrækker de bedste medarbejdere

Kan du din startup-lingo? 10 ord, du bør kende

Positionér dig som eksperten på dit felt