Sidebilleder 20x9-0263-2

Har I styr på jeres brand?

Jeres brand bliver konstant fortolket – både internt og eksternt – og hvordan I bliver fortolket er afgørende for jeres salg, muligheder for at tiltrække de rette medarbejdere og indgå samarbejder.

Vi kan hjælpe med at understøtte jeres brand ved udvikling og implementering af:

  • Ekstern kommunikationsstrategi.
  • Kommunikationsstrategi som understøtter jeres purpose internt og eksternt
  • (Re-)Brandingstrategi

Ekstern kommunikationsstrategi

Ved I, hvad jeres målgruppe mener om jer? Få styr på jeres eksterne kommunikationsstrategi, så jeres målgrupper opfatter jer, som I gerne vil opfattes.

Vi dykker ned i jeres kommunikation udadtil, taler med potentielle og eksisterende kunder og analyserer, hvad der bliver skrevet om jer i medierne. På den baggrund udarbejder vi, i samarbejde med jer, en langsigtet ekstern kommunikationsstrategi, der styrker jeres image og værdien af jeres brand.

Specifikationer

Hvad: Udvikling af ekstern kommunikationsstrategi baseret på image-analyse – hvordan bliver I opfattet af jeres målgruppe?

Dataindsamling: Briefing fra jer, enkeltmandsinterviews med (potentielle) kunder, survey blandt eksisterende kunder og indsamling af presseomtaler.

Analyse: Vi udleder tendenser af data og faciliterer en workshop med jer, hvor tendenserne analyseres og omsættes til målsætning og strategi.

Resultat: Vi leverer ekstern kommunikationsstrategi inklusiv anbefalinger til eksekvering af strategien fremadrettet.

Omfang: 30-50 timer

Kommunikationsstrategi som understøtter jeres purpose internt og eksternt

Stemmer ledelsens purpose overens med medarbejdernes – og hvad tror jeres kunder egentlig, I står for?

Vi undersøger, hvordan I bliver opfattet internt og eksternt via interviews og spørgeskemaundersøgelser med medarbejdere, kunder og potentielle kunder.

Derudover dykker vi ned i jeres egen kommunikation og analyserer jeres image i medierne, så vi, i samarbejde med jer, kan udvikle en strategi for, hvordan I får jeres kunder til at forstå, hvem I er, ved at bruge jeres purpose aktivt.

Specifikationer

Hvad: Analyse af brand-identitet og brand-image og udvikling af strategi til at lukke gaps mellem identitet og image.

Dataindsamling: Briefing fra jer, survey, interviews med medarbejdere og ledelse [brand identitet] og interviews (enkelt, gruppe eller fokusgruppe), analyse af online omtale [brand image].

Analyse: Vi udleder tendenser af data og faciliterer 1-2 workshops med jer, hvor tendenserne analyseres og omsættes til brand identitet og brand image.

Resultat: Strategi for kommunikationen fremadrettet og implementering i organisationen.

Omfang: 50-70 timer

(Re-)Branding fra bunden

Skal jeres brand genoplives? Vi undersøger jeres brand fra A-Z – både internt og eksternt – og hjælper jer med at finde ind til den helt rigtige fortælling om jer.

Via interviews, dokumentanalyser og spørgeskemaundersøgelser med medarbejdere, kunder og potentielle kunder undersøger vi, hvordan I bliver opfattet internt og eksternt, og vi undersøger, hvad der gør arbejdet meningsfuldt for jeres medarbejdere.

På baggrund af undersøgelserne faciliterer vi fire workshops, hvor vi i fællesskab definerer jeres purpose, udvikler jeres fremtidige branding-strategi og udarbejder konkrete actions for implementering i organisationen.

Hvad: Udvikling af fuld brandingstrategi baseret på analyse af identitet, værdier og image + fire workshops.

Dataindsamling: Briefing fra jer, survey, interviews med medarbejdere og ledelse [brand identitet] og interviews (enkelt, gruppe og/eller fokusgruppe), analyse af online omtale og surveys [brand image].

Analyse: Vi udleder tendenser af data og faciliterer fire workshops med jer, hvor jeres formål og (ønskede) langsigtede position etableres, data analyseres og omsættes til brand identitet og image og en ny brandingstrategi formuleres og implementeres.

Resultat: Brandingstrategi og konkrete actions for implementering og fremtidig brug

Omfang: 150 timer